През месец февруари 2017 снабдихме наш клиент с кондензни гърнета на фланци от въглеродна стомана.