Доставихме неръждаеми глухи и плоски фланци от марка 304L на компания, занимаваща се с екстракция на растителни суровини. Освен глухи и плоски фланци предлагаме също и юбкови, свободни фланци, фланци с резба, фланци class 150, фланци class 300, фланци class 600. Свържете се с нас за допълнителна информация.