През април 2017 Ес Ти Импекс направи доставка на неръждаеми тръби и фитинги от неръждаема стомана 316L за едно от топлофикационните дружества в България. Поради наличието на по-голямо съдържание на молибден и никел, фитингите, тръбите и арматурата от марка 316/316L демонстрират по-добри корозионноустойчиви свойства. От склад можем да предложим колена, тройници, тръби, намалители от неръждаема стомана 316L.