Вътрешно-редуктивен нипел с NPT резба 3000 lbs

Таблица

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Категория: