Обикновена гума (SBR)

размери: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм
плътност: 1,6 g/cm3
отн. удължение на скъсване: 200%
якост на опън: 3,0 Mpa
твърдост: 75 SH
температура: от -20 до +70°C

Категория: