През месец януари 2018 година доставихме няколко броя ножови шибри с електрически задвижки 230V за голям ВиК проект.