През февруари 2017 изпълнихме поръчка за доставка на поплавкови кондензни гърнета от чугун GGG40 за голям оръжеен завод.

Корпус: марка GGG40
Налягане: 16 бара
Присъединяване и размери: на фланци, от DN32 до DN50 с наблюдателно стъкло
Температура: 250 градуса Целзий
Диференциално налягане: ΔP 4,5 бара, ΔP 10 бара, ΔP 14 бара